KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerové systémy CCTV (Close circuit television - uzavřené televizní okruhy) patří v současné době k nejvíce expandujícím technologiím, jak ve firmách, tak i domácnostech.

Úloha kamerových systémů

Kamerové systémy CCTV (Close circuit television - uzavřené televizní okruhy) patří v současné době k nejvíce expandujícím technologiím. Tyto systémy jsou populární především všestranností svého využití.

Kamerové systémy jsou vhodné jako podpora PZS a v některých případech může videostřežení část úloh PZS přímo převzít. Lze totiž zaregistrovat pokus o napadení objektu a zjistit jeho druh či počet útočníků. K pozdější analýze průběhu napadení lze události archivovat v dnešní době již nejběžnějším způsobem - digitalizovanou formou. Rozvoj internetu a komunikačních sítí v dnešní době umožňuje dálkový dohled přes jiný klientský počítač (i přenosný).

Výhody našich kamerových systémů

Nasazení videotechniky je pro každý jednotlivý případ neopakovatelné, a proto klademe důraz na správně provedený návrh funkčního systému. K tomu je potřeba relativně vysoká úroveň všeobecných i konkrétních znalostí z oboru. Naše společnost proto spolupracuje přímo s výrobci, popř. autorizovanými dovozci videotechniky. V současné době jsme schopni realizovat dodávku jakéhokoliv kamerového systému. Zároveň můžeme poskytnout i odborná školení zabývající se touto problematikou.

Městské kamerové systémy
Zabezpečovací technika (PZS)

MĚSTSKÉ KAMEROVÉ SYSTÉMY

Kamerové systémy CCTV (Close circuit television - uzavřené televizní okruhy) patří v současné době k nejvíce expandujícím technologiím, jak ve firmách, tak i domácnostech.

Úloha kamerových systémů

Kamerové systémy sestávají z jednotlivých kamerových bodů, kde lze použít pevné nebo otočné kamery, ovládacích jednotek a dispečerského pracoviště. Na tomto pracovišti dochází k záznamu a vyhodnocování získaných dat. Signál z jednotlivých kamer je do dispečinku veden po metalické nebo optické kabeláži či mikrovlnným přenosem.

Velikost systému je dána požadavky zadavatele (města) a jeho objektivními potřebami. Při přípravě systému se vždy pořídí náhledové fotografie pro vybrání vhodného kamerového bodu a před instalací se provádějí i kamerové zkoušky. Kamery jsme schopni dodat i v upravených krytech, dle požadavků majitele budovy s přihlédnutím k historické povaze objektu.

Pro dispečerské pracoviště je vhodné vytvořit telestěnu z několika obrazovek pro běžný monitoring a jedním velkým monitorem pro detailnější náhled. K ovládání otočných kamer slouží ovládací konzole, která vyniká jednoduchostí obsluhy.

Jako záznamový systém doporučujeme používat ověřené technologie, neboť funkce a stabilita zaručují bezproblémový chod, široké možnosti využití včetně snadného vyhledávání v archivovaných datech. Pro samotné zpracování a analýzu záznamu pak slouží speciálně upravená a vyhrazená výpočetní technika. Záznamy je možné archivovat na CD nebo DVD discích či v datových úložištích. Námi navrhované technologie umožňují rovněž propojení na další dispečinky např. Policie České republiky a také dálkové mobilní dohledy.

Kamerové systémy
Zabezpečovací technika (PZS)Identifikační systémy

Společnost TELMO a.s. Vám nabízí projekci, montáž a servis identifikačních systémů dle Vámi zadaných parametrů a požadavků. Veškeré dodávané systémy jsou od renomovaných firem a námi odzkoušené v praxi.

Úloha identifikačních systémů

Stále častěji se objevují požadavky firem a společností na zlepšení možnosti kontroly pracovní doby zaměstnanců, jejich kontrolovaného pohybu po firmě, usnadnění a zpřehlednění stravování či vypracování mzdových listů. K těmto účelům jsou právě určeny identifikační systémy (ACS).

Systémy jsou složeny z řídicích jednotek (sbírají a vyhodnocují data), čtecích jednotek (přijímají impuls od identifikačních prvků a posílají informace do řídicích jednotek) a identifikačních prvků. Identifikační prvky mohou být například ve formě čipů či kontaktních nebo bezkontaktních karet. Karty mají rozměry klasických kreditních karet a umožňují potisk (logo firmy, informace o držiteli, foto).

Společnost TELMO a.s. Vám nabízí projekci, montáž a servis identifikačních systémů dle Vámi zadaných parametrů a požadavků. Veškeré dodávané systémy jsou od renomovaných firem a námi odzkoušené v praxi.

Nejčastější typy identifikačních systémů

Docházkové systémy využívají k identifikaci osob čipové karty nebo kontaktní čipy. Speciální terminály registrují průchody jednotlivými snímacími místy a získaná data přenáší do softwarové aplikační části docházkového systému, kde dochází k jejich zpracování (např. výpočet salda, tvorba pracovních výkazů pro výpočet mezd atd.)

Systémy kontroly vstupu slouží k řízenému přístupu do prostor objektu dle stanovených oprávnění jednotlivých zaměstnanců. Při načtení kódu čipu nebo karty dojde v systému k záznamu o této události s potřebnými parametry (datum, místo, čas...) a poté je na základě časových, topologických a dalších souvislostí ověřováno oprávnění vstupu.

Stravovací systémy umožňují např. objednávání, vydávání stravy či její zpětné odhlášení, bezhotovostní limitované nákupy, vydávání "volných" jídel, burzu odhlášených jídel, volbu jídelny (při větším počtu stravovacích prostor v objektu), protokoly o objednávkách, statistiky, účtování dotovaných jídel a mnoho dalších možností.

Zajímavými aplikacemi pak jsou celková propojení jednotlivých systémů (PZS, EPS, CCTV a ACS) do integrovaných celků s jednotnou softwarovou nadstavbou.

Zabezpečovací technika (PZS)
Kamerové systémy (CCTV)
Požární zabezpčení (EPS)

identifikace

ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKA

Nejrozšířenější a při správné volbě zabezpečovací techniky i nejefektivnější způsob ochrany majetku je instalace poplachového zabezpečovacího systému (PZS).

Neustálý nárůst kriminality v oblasti majetkové trestné činnosti klade čím dál větší požadavky na ochranu majetku.

Zabezpečovací systémy

Nejrozšířenější a při správné volbě zabezpečovací techniky i nejefektivnější způsob ochrany majetku je instalace poplachového zabezpečovacího systému (PZS).

Provádíme projektování a montáže zabezpečovacích systémů pro všechny druhy objektů. Vždy s ohledem na podmínky dané pojišťovnou, požadavky zákazníka, objektivní potřeby a finanční možnosti.

Napojujeme zabezpečené objekty na pulty centrální ochrany a objekty s vysokými riziky připojujeme i na pult centrální ochrany policie ČR. Poradenskou činností chceme zabránit použití nevhodné zabezpečovací techniky. Námi dodané systémy PZS jsou z produkce renomovaných společností a jedná se výhradně o technologie s osvědčením z akreditovaných laboratoří PZS a certifikovaných Českou asociací pojišťoven či Národním bezpečnostním úřadem.

Díky svým kvalitám a schopnostem splnit náročné požadavky jsme se stali vybranou servisní organizací například pro Škodu Auto a. s. a ČEZ a.s. oblast severní Čechy.

Požární zabezpečení (EPS)

bezpecnost

VELKÉ TECHNOLOGICKÉ CELKY

Společnost TELMO a.s. působí na velkých stavbách a projektech většinou jako subdodavatel stavební firmy, ale sama o sobě je natolik silnou a soběstačnou, že je schopna zvládnout tyto velké projekty zcela samostatně. Stále více firem přichází na to, že kompletní dodávka slaboproudů jednou firmou má celou řadu výhod, mezi které patří především to, že zákazník jedná s montážní firmou přímo a ne zprostředkovaně. Tím si může lépe ohlídat dodržení požadované kvality práce a zajistit si bezproblémovou funkčnost zařízení při provozu. Tohoto způsobu využívá celá řada našich zákazníků, mezi nimi například Škoda Auto a. s. nebo ABB s. r. o. Zadávání slaboproudých aplikací přes generálního dodavatele se jim neosvědčilo, a proto je z tohoto procesu vyčlenily.

Řešení technologických celků

Naše nabídka obsahuje i kompletní slaboproudé realizace na klíč při stavbě nových výrobních hal, velkých průmyslových celků nebo rekonstrukci starších komplexů. Jsme schopni dodat vše – od projektu, materiálu, montáže, až po finální oživení celého systému.

Konkrétní realizace jsou prováděny tak, aby plně uspokojily požadavky objednatele. Mohou obsahovat například rekonstrukci zastaralých datových sítí výměnou za nové, nahrazení stávajících nosných systémů novými, kompletní výstavbu kabelovodů, včetně jejich čištění, následnou kalibraci a zatažení kabelů. Dodávky zahrnují všechny bezpečnostní prvky, například protipožární prostupy Intumex.

Pro tyto projekty používáme pouze materiály a produkty renomovaných firem, které svou kvalitou splňují ta nejpřísnější kritéria nejen z hlediska funkčnosti, ale i z hlediska estetiky. Všechny používané technologie jsou odzkoušeny mnohaletou praxí v oboru. Za všechny zmiňme například kabelové nosné systémy OBO Betterman, které vynikají variabilitou a tím i vhodností použití do jakéhokoliv prostředí.

Mezi naše nejvýznamnější zákazníky v této oblasti bezesporu patří Škoda Auto a. s., pro kterou jsme dodávali komplexní slaboproudá řešení do nově stavěných i do starších objektů v rekonstrukci. Jako svou chloubu bychom rádi vyzdvihli především tyto objekty: Motorárna, Nová lakovna v Kvasinách, Lisovna, Česana Konstrukční centrum, Ško-Energo a Zákaznické centrum.

PROTIPOŽÁRNÍ PROSTUPY

"Bezpečnost především" - a to platí i pro montáž kabelových tras. Naše firma je v této problematice proškolena, a proto jako nadstavbovou část svých služeb nabízí i montáž protipožárních ucpávek, které poskytují větší ochranu v případě požáru v budově.

Protipožární ucpávky se používají všude tam, kde je potřeba maximální protipožární bezpečnost staveb. Prostupy kabelových vedení oddělují jednotlivé protipožární úseky a jedná se o stavební prvky horizontálního i vertikálního charakteru.

Používáme především výrobky renomované firmy Intumex, která je od roku 1991 certifikována dle ISO 9001. V případě požáru není důležitá jen kvalita samotného výrobku, ale i správně aplikovaná technologie. Proto jsou naši pracovníci odborně školeni přímo u firmy Intumex. Tuto technologii protipožární ochrany uplatnila naše společnost například při instalaci kabelů v objektech Škoda Auto a. s., kde bylo použito utěsnění jak samotných kabelů, tak i kabelů uložených v kabelovém žlabu.

KABELÁŽ A DATOVÉ SÍTĚ

Kvalitní počítačová síť je v dnešní době páteří každé moderní firmy. Požadavky na telefonní propojení, lokální síť, připojení na internet jsou dnes již běžnými. Naše společnost projektuje a montuje rozvody těchto sítí včetně dodávek všech pasivních i aktivních prvků potřebných ke kompletnosti dodávky.

Kvalitní počítačová síť je v dnešní době páteří každé moderní firmy. Požadavky na telefonní propojení, lokální síť, připojení na internet jsou dnes již běžným standardem. Naše společnost projektuje a montuje rozvody těchto sítí včetně dodávek všech pasivních i aktivních prvků potřebných ke kompletnosti dodávky. Plně využíváme dlouholetých zkušeností s instalací strukturovaných kabeláží při použití metalických i optických rozvodů. Veškeré námi dodávané sítě proměřujeme a tím zaručujeme absolutní funkčnost a vysokou kvalitu.

Co je strukturovaná kabeláž

Jedná se o univerzální propojení s možností vysokých přenosových rychlostí (dle kategorie požadované zákazníkem). Univerzálnost tohoto systému umožňuje libovolnou kombinaci jednotlivých typů (protokolů) přenosu dat.

V praxi to znamená především možnost přechodu na modernější způsob komunikace - víceprotokolové sítě. Další předností strukturované kabeláže je její transparentní a přehledné uspořádání s možností snadného rozšíření a změny zapojení konfigurace sítě (nízké náklady při změně propojení).

Topologií strukturované kabeláže je hvězdicový rozvod. Ve středu hvězdy je umístěno propojovací pole (rozvaděč, patch panely, aktivní prvky atd.), odkud se paprskovitě rozbíhají jednotlivé kabely do všech zásuvek, ve kterých mohou být zapojeny prvky výpočetní techniky (počítače, tiskárny), prvky CCTV a telefony.

Co je strukturovaná kabeláž

Výhody strukturované kabeláže

Mezi hlavní výhody strukturované kabeláže patří nejen přenos dat, ale i hlasu (telefon) a obrazu (CCTV). Jelikož je využito stejné přenosové médium, je možné do stejné zásuvky zapojit data i telefony (k fyzickému propojení dochází v propojovacím poli).
Každá námi dodávaná síť je proměřena a certifikována.

Telekomunikační technika

data

POŽÁRNÍ ZABEZPEČENÍ

"Společnost TELMO a.s. provádí projektování a montáže elektrických požárních signalizací (EPS) dle platných norem ČSN-EN a dle vyjádření hasičského záchranného sboru. Zároveň poskytujeme možnost připojení objektu na pulty centrální ochrany.

Úloha a smysl požárního zabezpečení

Nedílnou součástí ochrany objektů je elektrická požární signalizace (EPS), která slouží k včasnému odhalení začínajících požárů a zabraňuje tak velkým majetkovým škodám. Naše společnost provádí instalaci a zajišťuje servis požárních systémů ve všech typech objektů - průmyslové objekty, zdravotnická zařízení, hotely, památkové objekty a rodinné domy. Požární signalizace dnes není jen spuštění sirény a čekání na příjezd hasičů.

V době moderních technologií a schopností různých systémů mezi sebou spolupracovat umožňují požární systémy mnoho nadstavbových funkcí. Od základního spuštění samohasicích zařízení, signalizace na pult centrální ochrany hasičského záchranného sboru, až po automatické otevření únikových cest, vypnutí ohrožených elektrických rozvodů či uzavření chráněných prostor a zabránění šíření požáru.

Montáže požárního zabezpečení

Společnost TELMO a.s. provádí projektování a montáže elektrických požárních signalizací (EPS) dle platných norem ČSN-EN a dle vyjádření hasičského záchranného sboru. Zároveň poskytujeme možnost připojení objektu na pulty centrální ochrany. Chce-li zákazník požár nejen detekovat, ale také účinně uhasit, může zvolit některý z námi nabízených stabilních hasicích zařízení (SHZ) s čistými plyny FM-200, Novec 1230 nebo Argonite, které jsou vhodné pro serverovny, telekomunikace, archivy apod. Dodáváme pouze nejkvalitnější technologie renomovaných výrobců.TELEKOMUNIKAČNÍ TECHNIKA

"Naše společnost je držitelem povolení Českého telekomunikačního úřadu k montáži a údržbě zařízení v jednotné telekomunikační síti. Nabízíme projekci, montáž a servis telefonních ústředen od nejmenších kapacit až po rozsáhlé aplikace s několika sty poboček.

Úloha a smysl telekomunikační techniky

Přes nárůst využívání elektronické pošty a jiných komunikačních toků zůstává i nadále telefonické spojení nejdůležitějším prostředkem v komunikaci se zákazníky. Snahou je proto mít kvalitní a stabilně fungující telefonní rozvody a bezproblémovou telefonní ústřednu. Tuto problematiku v současnosti neřeší jen velké koncerny, ale na pořad dne se tato otázka dostává i u menších firem či větších domácností. Telefonní ústředna totiž nejen zkvalitní a zpříjemní používání telefonu, ale mnohdy nabízí i množství nadstandardních funkcí, a to jak pro stávající rozvody, tak i pro ISDN a ADSL linky.

V oblasti telekomunikační techniky nabízíme

Naše společnost je držitelem povolení Českého telekomunikačního úřadu k montáži a údržbě zařízení v jednotné telekomunikační síti. Nabízíme projekci, montáž a servis telefonních ústředen od nejmenších kapacit (určené pro rodinné domy a menší firmy) až po rozsáhlé aplikace (komerční, výrobní a správní objekty) s několika sty poboček. Vždy dodáváme jen takové telefonní ústředny, které splňují náročné technologické a provozní požadavky. Funkcemi a službami plní veškerá přání zákazníka. Náš tým disponuje nejmodernější měřicí a diagnostickou technikou a je schopen řešit jakékoliv náročné zadání i v aplikacích ISDN technologie.

Jsme autorizovaným partnerem společností SIEMENS a PANASONIC s plnou technickou i obchodní podporou. Díky kvalitě odváděných prací jsme od roku 1996 přímým dodavatelem telekomunikačních zařízení pro Škodu Auto a. s. Mladá Boleslav a Kvasiny.

telekomunikace telekomunikace

OZVUČOVACÍ TECHNIKA

Naše společnost se zabývá projekcí, montáží, dodávkou a servisem ozvučovacích systémů nejvyšší kvality. Dlouholeté zkušenosti zaručují, že vždy splníme i ty nejnáročnější požadavky klienta.

Úloha ozvučovací techniky

Komunikace je dnes jedním z nejdůležitějších prvků moderní doby. Často je potřeba upozornit velké množství lidí na nebezpečí, informovat o aktuálním dění či případně zpříjemnit pobyt v daném místě hudbou.

Ozvučovací systémy mají také svou ústřednu s ovládacím pultem. Lze jím ovládat hlasitost a jiná nastavení zvuku, přijímat signály z vnějších zdrojů (mikrofon, CD přehrávač, rádio atd.). Některé systémy umožňují i ovládání zón - mohou vypínat a zapínat některé sekce a ovládat tak směr toku zvuku. Další nezbytnou součástí jsou reproduktory (nástěnné, stropní, stojanové…) a případně i lokální ovladače hlasitosti. Vždy záleží na konkrétním použití daného ozvučovacího systému a na konkrétní lokalitě. Pokaždé je ovšem snaha o co nejčistší a srozumitelný zvuk celého systému.

Naše společnost se zabývá projekcí, montáží, dodávkou a servisem ozvučovacích systémů nejvyšší kvality. Dlouholeté zkušenosti zaručují, že vždy splníme i ty nejnáročnější požadavky klienta.

Oblasti uplatnění ozvučovací techniky:

  • školní rozhlasy
  • ozvučení kulturních domů, konferenčních sálů, sportovních stadionů, nádražních
        nebo letištních hal, hotelových komplexů
  • městské informační systémy - městský rozhlas
  • ozvučení kostelů
  • evakuační rozhlasy
  • zvuk